نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی


جابجایی جانبی در سازه­های ساختمانی اهمیت زیادی برای مهندسان دارد، به عبارت دیگر به منظور حداقل کردن اثرات نیروهای زلزله و باد، بادبندها به صورت موفق استفاده شده­اند. به هرحال وقتی بادبندها در معرض نیروهای فشاری بزرگ قرار می­گیرند، در معرض تغییر شکل کمانشی قرار گرفته و رفتار هیسترتیک نامتقارن را در فشار و کشش…


دانلود پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تحقیق بر  BRBها اولین بار توسطYashino  و همکاران انجام شد. آنها دو نمونه را که “دیوار برشی با بادبند” می­نامیدند، شامل صفحه فولادی مسطح روکش شده با پانل­های بتن مسلح و بعضی از مواد لغزنده در بین آنها، مورد آزمایش قرار دادند [7].

در سال 2009 پروفسور Akira ازمؤسسه تکنولوژی توکیو، با مؤسسه فولاد ژاپن تلاش گروهی کرد، تا با توسعه­ی المان­های فشاری، حالت گسیختگی فشاری را، از المان های لاغر حذف کند. به دکتر Wada در سال2005 الهام شد که از بادبندهای کمانش­ناپذیر(BRB یاUNBONDED BRACE )، همانند استخوان بدن انسان استفاده کند. پروسه منطقی دکتر  Wadaبرای کنترل آسیب، استفاده از المان­های BRB به عنوان المان­های محافظ لرزه­ای بود. دکتر BRB ,Wada را طراحی کرد و به استخوان انسان شباهت داد، بدین صورت که در انتها بزرگتر و در وسط دهانه با مقطع کاهش یافته آن را طراحی نمود. طرح اولیه طراحی ساختمان با بادبندهای کمانش ناپذیر که از “دمپرهای هیستریک” بود، در اتصال با قاب­های مقاوم خمشی استفاده شد [26]. اولین آزمایش بر روی [1]BRBF (بادبندهای کمانش ناپذیر)، در آمریکا در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سال 1999، تحت نظر پروفسور Popov.E وپروفسور Makris.N انجام شد.

آزمایش­های گسترده­ای، بوسیله Tsaiو lai در سال2002 انجام شد. جزئیات BRB دوبل لوله به این ترتیب میباشد که هر بادبند از دو قطعه همانند تشکیل یافته است و هر قطعه دارای یک هسته فولادی، که همانند یک ورق و یا T شکل است، شامل می­شود که بوسیله لوله فولادی روکش شده است و هر دو انتهای هسته فولادیT شکل می باشد. بدین ترتیب هر قسمت از بادبند می­تواند براحتی به ورق اتصال((gusset plate متصل شوند. پس از اتصال دو قطعه نصب شده، ورق­های زائده (platetab)  دیده می­شود که جهت اتصال دو قطعه به همدیگر استفاده می­شوند. به علاوه به منظور آسان کردن حوزه اتصال، یک ورق اتصال با طول کاهش یافته برای بهبود بخشیدن پایداری ناحیه اتصال می­باشد. نمونه از پاسخ BRB دوبل T شکل حاصل کار بود که دارای پایداری بالایی می باشند [15].

قاب­های مهاربندی شده­ی مقید در برابر کمانش، متشکل از، ستون­ها، تیرها و المان­های مهاربندی و تمام اعضایی که به طور اولیه تحت نیروهای محوری قرار دارند، می­باشد. مهاربندها­ی BRB ازیک هسته­ی فولادی و یک سیستم پوششی مقیدکننده­ی کمانش، برای هسته­ی فولادی تشکیل شده است. هسته­ی فولادی در المان مهاربندی، منبع اولیه جذب انرژی در طی یک زلزله­ی متوسط تا شدید است، انتظار می­رود هسته­ی فولادی متحمل تغییر شکل­های غیر الاستیک قابل ملاحظه­ای شود. BRB میتواند سختی الاستیک ایجاد کند، که قابل مقایسه با EBF است. آزمایش­های با مقایسه کامل نشان می­دهندکه، المان­های مهاربندی طراحی شده، به طور متناسب در BRBF، رفتار هیستریک پایدار و متقارنی تحت نیروهای کششی و فشاری در طی تغییر شکل­های غیر الاستیک، ارائه می­دهند. قابلیت شکل­پذیری و جذب انرژی BRBF با قاب خمشی ویژه (SMF) قابل مقایسه بوده و بیشتر از یک سیستم SCBF است. این شکل­پذیری بالا توسط محدود سازی کمانش هسته فولادی حاصل می­شود.

در سال 2012 ژائو و همکاران بر روی تاثیر دوران انتهایی مهاربند بر رفتار کمانشی مهاربندهای کمانش ناپذیر با انتهای مفصلی مطالعاتی صورت دادند. تاثیر دوران انتهایی مهاربند بر رفتار کلی و پایداری مهاربندهای کمانش ناپذیر موضوعی مرسوم و مهم در طراحی می باشد. به منظور بررسی بیشتر در این مورد، نه مهاربند کمانش ناپذیر مورد آزمایش قرار گرفتند و در هریک تاثیر دوران انتهای مهاربندها، فاصله بین هسته و قالب و سختی و مقاومت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضوابط طراحی مرسوم در برابر پایداری محافظه کارانه نیست. روشی ساده شده برای تخمین اندازه لنگرهای انتهایی پیشنهاد شد. نتایج بدست آمده از مطالعات به صورت خلاصه در زیر آورده شده است.

1- نتایج نشان داد زمانیکه نمونه ها تحت اثر کمانش کلی ناپایدار می شوند، لنگرهای انتهایی از لنگرهای تسلیم مقاطع بیشتر می شود. که نشان دهنده تاثیری منفی بر ناپایداری کلی این نوع مهاربندها می باشد.

3- می توان گفت به منظور جلوگیری از کمانش مهاربندهای کمانش ناپذیر می توان نسبت سختی را افزایش داد اما روشی اقتصادی نیست. پایداری کلی را می توان بهبود داد اگر انتهای مهاربندها به شکل S دوران کند. کمانش به شکل C نامطلوب ترین نوع حالت کمانش می باشد [29].

ارزیابی تاثیر نگهدارنده ها بر خصوصیات خستگی مهاربندهای کمانش ناپذیر با عملکرد بالا در سال 2012 توسط وانگ و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله به بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر نگهدارنده ها بر خصوصیات خستگی مهاربندهای کمانش ناپذیر با عملکرد بالا می پردازد. از نگهدارنده ها به منظور جلوگیری از لغزش هسته مهاربندهای کمانش ناپذیر استفاده می شود. آزمایش های خستگی تحت نرخ کرنش ثابت بر روی چهار نمونه با و بدون نگهدارنده صورت گرفت. براساس نتایج آزمایشگاهی، مهاربندهای با نگهدارنده عملکردی بهتر در برابر آزمایش خستگی نسبت به نمونه های فاقد نگهدارنده از خود نشان دادند. تغییرشکل غیرالاستیک تجمعی مهاربندهای کمانش ناپذیر با نگهدارنده تحت 5/3% و 4% نرخ کرنش الزامات آئین نامه ای را برآورده می کند، درحالیکه برای تغییرشکل غیرالاستیک تجمعی مهاربندهای کمانش ناپذیر بدون نگهدارنده این اتفاق نمی افتد. اگر اصطکاک مناسبی بین هسته و قالب در نظر گرفته شود، از دو مدل می توان به منظور تعیین رفتار چرخه ای این مهاربندها استفاده کرد. اهم نتایج در زیر آورده شده است.

آلمانسا و همکاران در سال 2012 به بررسی تاثیر کمانش موضعی هسته مهاربند کمانش ناپذیر پرداختند. از مهاربندهای کمانش ناپذیر به طور وسیع در مناطق لرزه خیز استفاده می شود. حالات کلیدی در طراحی این نوع مهاربندها کمانش خمشی و کمانش موضعی می باشد. در این مطالعه، نگارنده روشی برای ممانعت از کمانش موضعی در صفحه یک مهاربند کمانش ناپذیر ارائه داده است. آزمایش های بارگذاری چرخه ای بر مهاربندهای کمانش ناپذیر با ملات های متفاوت و ضخامت های متفاوت از قالب به منظور بررسی تاثیر ملات و شکل قالب بر کمانش موضعی مهاربندهای کمانش ناپذیر صورت گرفت. نتایج مورد بحث در کارهای صورت گرفته توسط آلمانسا و همکاران به شرح زیر است.

در سال 2012 هویدایی و رافضی به بررسی رفتار کمانش کلی مهاربندهای کمانش ناپذیر تمام فلزی پرداختند. یکی از الزامات اساسی برای رفتار مکانیکی مناسب مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت زلزله­های شدید جلوگیری از کمانش کلی تا زمانی است که مقطع تغییرشکل پلاستیک و شکل­پذیری زیادی را متحمل شود. این مقاله به برسی اجزامحدود مقطع مهاربند تمام فلزی اختصاص دارد. مهاربند پیشنهاد شده دارای مقطع هسته یکسان اما دارای مکانیزم های جلوگیری کننده از کمانش متفاوت است. هدف این مطالعه انجام مطالعات تحلیلی بر روی مهاربندهای کمانش ناپذیر با مقادیر متفاوت فاصله بین هسته و عنصر ممانعت کننده از کمانش می­باشد. نتایج نشان داد که سختی خمشی این نوع مهاربندها می­تواند به طرز چشمگیری رفتار کمانش کلی مهاربند را تحت تاثیر قرار دهد. بعلاوه، حداقل نسبت بار کمانش اولر به مقاومت تسلیم هسته برای مقاصد طراحی پیشنهاد شد. این نسبت پارامتری اساسی است که کمانش مهاربندها را کنترل می کند [32].

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی