نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال

عنوان:

 

مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

 

استاد راهنما:

 

دکتر مهرداد عنبریان

 

اساتید مشاور:

 

دکتر علی‌اصغر نورسته

 

دکتر جواد فرد مال

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

 

هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار (۲۵ درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها) و بدون اعمال بار بود. تعداد ۳۰ نفر ورزشکار مرد شاغل در لیگ های اصلی کشور (۱۰ نفر شناگر، ۱۰ نفر بازیکن هندبال، ۱۰ نفر بازیکن تنیس) و ۱۰ نفر غیر ورزشکار به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه (دلتوئید میانی و قدامی، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی، تحت خاری، پشتی بزرگ و دندانه­ای قدامی) در پارامترهای الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی طی ابداکشن بازو (در زوایای ۴۵- ۰ درجه به مدت ۱ ثانیه، ۹۰-۰ درجه به مدت ۲ ثانیه، ۱۳۵-۰ درجه به مدت ۳ ثانیه،۱۶۰ -۰ درجه به مدت ۴ ثانیه) و نگه­داری آن (در زوایای ۴۵، ۹۰، ۱۳۵ درجه به مدت ۳ ثانیه) در سطح اسکاپشن با بهره گرفتن از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و همچنین ریتم اسکاپولوهومرال در دامنه­های مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با بهره گرفتن از اندازه ­گیری­های انجام‌شده با اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شانه­ی برتر و غیر برتر با اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی درون و بین این گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی تأثیر معنی­داری بر الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن دارد اما الگوی فراخوانی عضلات در شانه­ی برتر و غیر برتر طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشابه بود همچنین تفاوت معنی­داری در الگوی فراخوانی عضلات بین گروه‌های مختلف تحقیق طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشاهده نشد (۰۵/۰ p<). از طرف دیگر نتایج نشان داد که بار خارجی، برتر یا غیر برتر بودن دست و زاویه ابداکشن بر سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیک) و نگه­داری آن (ابداکشن ایستا) در سطح اسکاپشن تأثیرگذار است و تفاوت معنی­داری در سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو و نگه­داری آن در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق وجود دارد (۰۵/۰ p<) همچنین طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ریتم اسکاپولوهومرال در شانه­ی برتر مقدار کمتری از شانه­ی غیر برتر داشت و بازیکنان هندبال در مقایسه با افراد غیر ورزشکار ریتم اسکاپولوهومرال کمتری داشتند (۰۵/۰ p<). پیشنهاد می­شود که کلنیسین­ها باید آگاه باشند که بعضی از تفاوت­ها در مجموعه شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر با افراد غیرورزشکار ممکن است معمولی باشد و نباید به‌عنوان نشانه‌های پاتولوژی شانه در نظر گرفته شوند بلکه باید به دلیل سازگاری شانه آن‌ها با تمرینات و استفاده بیش‌ازحد اندام فوقانی­شان در نظر گرفته شود.

واژه­های کلیدی: ریتم اسکاپولوهومرال، ماهیت رشته ورزشی، عضلات مجموعه شانه، الکترومیوگرافی، ورزشکاران پرتاب از بالای سر

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
         عنوان                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

 

۱-۱ مقدمه. ۳

 

۱-۲ بیان مسئله. ۹

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱۲

 

۱-۴ اهداف پژوهش ۱۳

 

۱-۴-۱ هدف کلی ۱۳

 

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۱۳

 

۱-۵ فرضیه ­های پژوهش ۱۴

 

۱-۶ روش پژوهش ۱۴

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

۲-۱ مقدمه. ۲۱

 

۲-۲ مبانی نظری پژوهش ۲۱

 

۲-۲-۱ نقش­های کتف. ۲۱

 

۲-۲-۱-۱ حرکات کتف. ۲۱

 

۲-۲-۱-۱-۱ عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ۲۲

 

۲-۲-۱-۱-۱-۱ طول عضله و قدرت ۲۲

 

۲-۲-۱-۱-۱-۲ سن ۲۲

 

۲-۲-۱-۱-۱-۳ جنسیت. ۲۳

 

۲-۲-۱-۱-۱-۴ حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه. ۲۳

 

۲-۲-۱-۱-۱-۵ قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف. ۲۴

 

۲-۲-۱-۱-۱-۶ اثر گیرافتادگی تحت اخرمی ۲۴

 

۲-۲-۲ ریتم اسکاپولوهومرال ۲۴

 

۲-۲-۳ اعمال عضلانی ۲۶

 

۲-۲-۴ نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران ۳۰

 

۲-۲-۵ اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر. ۳۱

 

۲-۲-۶ کاهش فضای تحت اخرمی ۳۲

 

۲-۲-۷ کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال ۳۳

 

۲-۲-۸ اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف. ۳۷

 

۲-۲-۹ تغییرات کینماتیک کتف. ۳۸

 

۲-۲-۱۰ نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه. ۴۱

 

۲-۲-۱۱ تغییر الگوی فراخوانی عضلات ۴۲

 

۲-۲-۱۲ روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه. ۴۴

 

۲-۲-۱۲-۱ تحلیل استاتیک دوبعدی ۴۴

 

۲-۲-۱۲-۱-۱ رادیوگرافی ۴۴

 

۲-۲-۱۲-۱-۲ گونیامتر و اینکلینومتر. ۴۶

 

۲-۲-۱۲-۲ تحلیل دوبعدی دینامیک. ۴۷

 

۲-۲-۱۲-۲-۱ دیجیتال فلوروسکوپی ۴۷

 

۲-۲-۱۲-۳ تحلیل سه‌بعدی استاتیک. ۴۷

 

۲-۲-۱۲-۳-۱ Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47

 

۲-۲-۱۲-۳-۲ Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers. 48

 

۲-۲-۱۲-۳-۳ تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری ۴۹

 

۲-۲-۱۲-۴ تحلیل سه‌بعدی دینامیک. ۵۰

 

۲-۲-۱۲-۴-۱ Electromagnetic and active optical tracking with bone pins. 50

 

۲-۲-۱۲-۴-۲ Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors. 51

 

۲-۲-۱۲-۴-۳ passive video-based motion capture. 52

 

۲-۳ پیشینه تحقیق ۵۵

 

۲-۳-۱ پوزیشن استراحت کتف. ۵۵

 

۲-۳-۱-۱ پوزیشن استراحت کتف در آزمودنی­های سالم. ۵۵

 

۲-۳-۱-۲ پوزیشن استراحت کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. ۵۷

 

۲-۳-۱-۳ پوزیشن استراحت کتف در بیماران با ناپایداری گلنوهومرال ۵۷

 

۲-۳-۲ حرکات کتف در طی الویشن شانه. ۵۷

 

۲-۳-۲-۱ حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم. ۵۷

 

۲-۳-۲-۲ حرکات کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. ۵۹

 

۲-۳-۲-۳ حرکات کتف در طی الویشن شانه در افراد با ناپایداری گلنوهومرال ۶۰

 

۲-۳-۳ کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال ۶۱

 

۲-۳-۴ کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر. ۶۲

 

۲-۳-۵ تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال ۶۳

 

۲-۳-۶ بررسی الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه. ۶۴

 

۲-۳-۷ فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال ۶۵

 

۲-۳-۷-۱ سطح فعالیت عضلانی در بیماران با گیرافتادگی شانه. ۶۵

 

۲-۳-۷-۲ سطح فعالیت عضلانی در افراد با ناپایداری گلنوهومرال ۶۶

 

۲-۳-۷-۳ الگوی فراخوانی عضلات در افراد با گیرافتادگی شانه. ۶۶

 

۲-۳-۸ هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. ۶۷

 

۲-۳ نتیجه‌گیری کلی ۷۱

 

۲-۳-۱ نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد پوزیشن استراحت کتف و حرکت آن در طی الویشن ۷۱

 

۲-۳-۲ نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد الگوی فراخوانی و سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن ۷۳

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

۳-۱ مقدمه. ۷۹

 

۳-۲ روش پژوهش ۷۹

 

۳-۲-۱ جامعه آماری ۷۹

 

۳-۲-۲ نمونه آماری ۷۹

 

۳-۲-۲-۱ روند گزینش آزمودنی‌ها ۸۰

 

۳-۲-۲-۲-۱ شرایط ورود به مطالعه. ۸۰

 

۳-۳ متغیرهای پژوهش ۸۰

 

۳-۳-۱ متغیر مستقل ۸۰

 

۳-۳-۲ متغیر وابسته. ۸۰

 

۳-۴-۳ ابزار تحقیق ۸۱

 

۳-۵ روش جمع­آوری اطلاعات ۸۲

 

۳-۵-۳ مرحلۀ اول جمع­آوری اطلاعات ۸۲

 

۳-۵-۳-۱ روش اندازه ­گیری قد. ۸۲

 

۳-۵-۳-۲ روش اندازه ­گیری جرم. ۸۲

 

۳-۵-۱-۳ روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها ۸۳

 

۳-۵-۲ مرحله دوم جمع­آوری اطلاعات ۸۴

 

۳-۵-۲-۱ آزمون‌های پایایی ابزارهای اندازه‌گیری ۸۴

 

۳-۵-۲-۱-۱ پایایی آزمون‌های EMG 84

 

۳-۵-۲-۱-۲ پایایی آزمون‌های چرخش بالایی کتف برای محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال ۸۵

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

۳-۵-۲-۲ اطلاعات الکترومیوگرافی ۸۵

 

۳-۵-۲-۲-۱ محل قرارگیری الکترودها ۸۶

 

۳-۵-۲-۲-۱-۱ دلتوئید میانی ۸۶

 

۳-۵-۲-۲-۱-۲ دلتوئید قدامی ۸۶

 

۳-۵-۲-۲-۱-۳ عضله تحت خاری ۸۷

 

۳-۵-۲-۲-۱-۴ ذوزنقه فوقانی ۸۸

 

۳-۵-۲-۲-۱-۵ ذوزنقه میانی ۸۸

 

۳-۵-۲-۲-۱-۶ ذوزنقه تحتانی ۸۹

 

۳-۵-۲-۲-۱-۷ دندانه‌ای قدامی ۸۹

 

۳-۵-۲-۲-۱-۸ پشتی بزرگ. ۹۰

 

۳-۵-۲-۳ روش جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات الکترومیوگرافی ۹۰

 

۳-۵-۲-۴ روش اندازه‌گیری MVIC عضلات ۹۵

 

۳-۵-۲-۵ روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال ۹۶

 

۳-۵-۲-۵-۱ اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن ۹۷

 

۳-۵-۲-۵-۲ روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با بهره گرفتن از اینکلینومتر. ۹۸

 

۳-۵-۴ روش آماری ۱۰۰

 

۳-۵-۴-۱ آمار توصیفی ۱۰۰

 

۳-۵-۴-۲ آمار استنباطی ۱۰۰

 

فصل چهارم: نتایج

 

۴-۱ مقدمه. ۱۰۲

 

۴-۲ آمار توصیفی ۱۰۲

 

۴-۲-۱ اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی­های تحقیق ۱۰۲

 

۴-۲-۲ اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق ۱۰۳

 

۴-۲-۳ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۰۴

 

۴-۲-۳-۱ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۴

 

۴-۲-۳-۲ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۵

 

۴-۲-۳-۳ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۵

 

۴-۲-۳-۴ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۶

 

۴-۲-۳-۵ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با بهره گرفتن از تکنیک عکس گرفتن ۱۰۷

 

۴-۲-۳-۶ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با تکنیک عکس گرفتن ۱۰۸

 

۴-۲-۳-۷ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن   ۱۰۸

 

۴-۲-۳-۸ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با تکنیک عکس­گرفتن   ۱۰۹

 

۴-۲-۴-۱ اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۱۰

 

۴-۲-۴-۲ اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۱۱

 

۴-۲-۴-۳ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۱۲

 

۴-۲-۴-۳-۱ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۱۳

 

۴-۲-۴-۳-۲ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داری پوزیشن، ایستا) ۱۱۶

 

۴-۲-۴-۴ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۲۰

 

۴-۲-۴-۴-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۲۰

 

۴-۲-۴-۴-۲ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگه­داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۲۴

 

۴-۲-۴-۴-۲-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۲۴

 

۴-۳ آمار استنباطی ۱۲۸

 

۴-۳-۱ پایایی ابزارهای تحقیق ۱۲۸

 

۴-۳-۱-۱ پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با بهره گرفتن از اینکلینومتر. ۱۲۸

 

۴-۳-۱-۲ پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با تکنیک عکس­گرفتن ۱۲۹

 

۴-۳-۱-۳ روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با بهره گرفتن از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن ۱۳۰

 

۴-۳-۱-۴ پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات (MVIC) 131

 

۴-۳-۱-۵ پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. ۱۳۲

 

۴-۳-۱-۶ پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن  بازو در سطح اسکاپشن   ۱۳۴

 

۴-۳-۲ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق ۱۴۲

 

۴-۳-۲-۱ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با بهره گرفتن از اینکلینومتر. ۱۴۲

 

۴-۳-۲-۲ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با بهره گرفتن از تکنیک عکس گرفتن   ۱۴۳

 

۴-۳-۲-۳ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. ۱۴۴

 

۴-۳-۲-۴ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه. ۱۴۶

 

۴-۵ آزمون فرضیه ­های تحقیق ۱۵۳

 

۴-۵-۱ فرضیه اول ۱۵۴

 

۴-۵-۲ فرضیه دوم. ۱۵۹

 

۴-۵-۳ فرضیه سوم. ۱۷۲

 

۴-۵-۴ فرضیه چهارم. ۱۸۵

 

۴-۵-۵ فرضیه پنجم. ۱۹۶

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱ مقدمه. ۲۰۵

 

۵-۲ چکیده پژوهش ۲۰۵

 

۵-۳ بحث و بررسی ۲۱۶

 

۵-۳-۱ نقش سیستم حسی حرکتی ۲۱۷

 

۵-۳-۱-۱ مکانیسم­های مسئول پایداری عملکردی مفصل ۲۲۱

 

۵-۳-۱-۱-۱ هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک. ۲۲۱

 

۵-۳-۱-۱-۲ ثبات رفلکسی ۲۲۲

 

۵-۳-۱-۱-۳ انقباض اولیه عضلانی ۲۲۳

 

۵-۴ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات قبلی ۲۲۵

 

۵-۴-۱ الگوی فراخوانی عضلات ۲۲۵

 

۵-۴-۲ سطح فعالیت عضلات ۲۲۸

 

۵-۴-۳ نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. ۲۳۴

 

۵-۴-۴-۱ پوزیشن استراحت کتف. ۲۴۵

 

۵-۴-۴-۲ حرکت کتف در طی الویشن ۲۴۷

 

۵-۵ محدودیت­های تحقیق حاضر. ۲۵۱

 

۵-۶ نتیجه‌گیری کلی ۲۵۲

 

۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی ۲۵۳

 

۵-۷ پیشنهادهای کاربردی ۲۵۳

 

۱ مقدمه

 

بیومکانیک مفصل شانه یک زمینه تحقیقی جالب است که موردتوجه محققین زیادی قرارگرفته است. توانایی شانه جهت انجام حرکات وسیع، بر اساس تعامل ساختارهای فراوانی است که به محرک مکانیکی واکنش نشان می‌دهند و بر طبق آن سازگار می‌شوند. پایداری استخوانی مفصل شانه زیاد قابل‌توجه نیست زیرا عدم تطابق کامل میان سطوح مفصلی پروکسیمال بازو و حفره گلنوئید[۱] وجود دارد. اضافه شدن لابروم فیبری غضروفی، همچنین حضور کپسول مفصلی و لیگامنت­های مفصل گلنوهومرال پایداری مفصل شانه را افزایش می‌دهند. پایداری مفصل شانه علاوه بر ساختارهای تثبیت‌کننده ایستا، بیشتر توسط عضلات اطراف کمربند شانه حمایت می‌شود که پایداری دینامیکی شانه را تأمین می‌کنند. درواقع تثبیت­کننده­های دینامیکی و استاتیکی مفصل شانه در مقابل نیروهای اعمال‌شده بر مفصل شانه واکنش نشان می‌دهند تا پایداری را در پوزیشن­های گوناگون، در طی حرکات مختلف مفصل شانه ایجاد کنند (Lugo et al, 2008).

 

حرکات پیچیده کمپلکس شانه شامل حرکات هماهنگ در مفاصل اخرمی ترقوه­ای[۲]، جناغی ترقوه­ای[۳]، گلنوهومرال[۴] و کتفی سینه­ای[۵] است. شکل مفصل گلنوهومرال و تحریک‌پذیری کتف در ارتباط با قفسه سینه، مسئول اصلی میزان تحریک‌پذیری این مجموعه مفصلی (کمپلکس شانه) است (Forte et al, 2009). میزان مشارکت مفصل اسکاپولوتراسیک[۶] در کینماتیک مجموعه‌ی شانه‌ی نرمال اولین بار توسط کاتچارت (۱۸۸۴) توصیف‌شده است (Cathcart, 1884). کادمن (۱۹۳۴) تعامل کینماتیکی بین کتف و بازو را به‌عنوان ریتم اسکاپولوهومرال[۹] تعریف کرد (Codman,1934). پس از کادمن، این تعریف به‌صورت روشی معتبر برای تحلیل حرکات دینامیکی مجموعه‌ی شانه با نسبت ۲:۱ شناخته‌شده ‌است (در طی ابداکشن کامل بازو به ازای هر دو درجه حرکت در مفصل گلنوهومرال یک درجه حرکت در مفصل اسکاپولوتراسیک صورت می­گیرد. به‌عبارتی‌دیگر، در ۱۸۰ درجه‌ی ابداکشن شانه، ۱۲۰ درجه‌ حرکت در مفصل گلنوهومرال و ۶۰ درجه در مفصل اسکاپولوتوراسیک صورت می­گیرد) (Inman et al, 1994). این‌چنین یکپارچگی (هماهنگی) اجازه می­دهد تا کتف یک سطح پایدار برای حرکات گلنوهومرال ایجاد کرده همچنین امکان انجام حرکت بهینه بازو در طی دامنه حرکتی کامل را فراهم می‌سازد (Lugo et al, 2008). اگر پوزیشن کتف تغییر کند این الگوی نرمال حرکات یکپارچه ممکن است تحت تأثیر قرار ­گیرد. به این دلیل ریتم اسکاپولوهومرال به‌عنوان یک شاخص حرکتی کمپلکس شانه در بررسی­های کلینیکی در نظر گرفته می‌شود (Hebert et al, 2002, Myers et al, 2005, Ludewig et al. 2009).

 

مطالعات نشان داده‌اند که ریتم طبیعی اسکاپوهومرال نیازمند فعالیت مناسب چرخش دهنده­های بالایی کتف است (De Mey et al, 2009, Luime et al,2004). چرخش دهنده­های بالایی کتف عضلات ذوزنقه بالایی، ذوزنقه پایینی و دندانه­ای قدامی می‌باشند (De Mey et al, 2009, Luime et al,2004). به‌طورکلی این عضلات در دستیابی به دامنه کامل فوروارد فلکشن و ابداکشن شانه مهم هستند (Ekstrom et al, 2003).

 

تصور بر این است که در طی الویشن بازو در صورت کینماتیک مناسب کتف، حجم فضای تحت اخرمی به حداکثر می‌رسد بنابراین کاهش شیوع گیرافتادگی داخلی و خارجی عضلات روتیتور کاف اتفاق می‌افتد Lehman et al, 2007, Lukasiewicz et al, 1999)). مطالعات نشان داده­اند که بزرگ‌ترین خطر برای گیرافتادگی زمانی است که کتف به داخل بچرخد، تیلت قدامی و کاهش چرخش بالایی داشته باشد این خطر زمانی که ابداکشن در سطح اسکاپشن با چرخش داخلی انجام شود، افزایش می‌یابد (Escamilla et al, 2009). وارنر و همکارانش (Warner et al, 1990) مدارکی در جهت ارتباط گیرافتادگی شانه با کتف بالی شکل و نقص عملکردی کتف گزارش کردند. همچنین محققین گزارش کرده‌اند که عضله دندانه­ای قدامی که چرخش بالایی، تیلت خلفی و چرخش خارجی در کتف تولید می­ کند و باعث حفاظت از فضای تحت اخرمی می‌شود، (Ludewig et al, 2004) ضعف این عضله می‌تواند مرتبط با پاتولوژی­های شانه باشد (Tsai et al, 2003, Glousman et al, 1988).

 

از طرف دیگر تحلیل­های الکترومیوگرافی نشان دادند که بیماران با گیرافتادگی شانه، افزایش فعالیت در ذوزنقه بالایی اما کاهش فعالیت در دندانه­ای قدامی در طی الویشن بازو‌ دارند (Ekstrom et al, 2003). افزایش فعالیت الکترومیوگرافی در ذوزنقه بالایی می ­تواند فاکتوری در جهت تیلت قدامی و الویشن بیش‌ازحد کتف و نهایتاً منجر به باریک شدن فضای تحت اخرمی ‌شود. به همین جهت حفظ ریتم طبیعی اسکاپولوهومرال نیازمند تمریناتی است که تعادل ذوزنقه بالایی، میانی، تحتانی و دندانه‌ای قدامی را برقرار کند (Ekstrom et al, 2003).

 

به‌طورکلی مشارکت فعال و متعادل عضلات روتیتورکاف و اسکاپولوتراسیک برای تولید حرکات کارآمد و ثبات کمربند شانه ضروری است (Bertelli & Ghizoni, 2005). به‌طوری‌که تراپیست­ها برنامه ­های تمرینی را بر این اساس پیشنهاد می­ کنند (Ballantyne et al, 1993). طبق نظر گلوسمن مطالعات الکترومیوگرافی در جهت ارزیابی فعالیت عضلات و تهیه پروتکل‌های تمرینی و توان‌بخشی اطلاعات مفیدی فراهم کرده است (Glousman, 1993). هرچند تعیین یک برنامه توان‌بخشی مناسب کمپلکس شانه در بازگشت سریع بیمار به حرفه و فعالیتش حیاتی است و تعیین برنامه­هایی با بیشترین مزیت برای بیماران خاص با پاتولوژی­های شانه، یکی از بهترین راهکارهای درمانی است، توصیه­های تمرینی جهت جلوگیری از پاتولوژی­های شانه بخصوص در ورزشکاران و افرادی که از اندام فوقانی­شان به‌صورت مکرر استفاده می­ کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

رشته­های ورزشی شنا، هندبال و تنیس به‌عنوان فعالیت‌های پرتاب از بالای سر[۱۲] طبقه ­بندی می‌شوند. باوجوداین، حرکات انجام‌شده در این رشته­های ورزشی ازنظر کینماتیک، عمل عضله و تعداد تکرارها متفاوت است (Bak & Faunl, 1997, Borsa et al, 2005). اصل سازگاری خاص به نیاز تحمیلی بیان می­ کند که بدن به‌طور ویژه با نیازهایی که بر آن واقع می‌شود سازگار می‌شود (Sale & MacDougall, 1981). بر اساس این اصل، انتظار می‌رود که شانه­ی ورزشکاران رشته­های شنا، تنیس و هندبال باوجوداینکه در ادبیات کلینیکی به‌عنوان یک گروه (ورزشکاران بالای سر) در نظر گرفته می‌شوند، اختلافات معنی­داری در ویژگی‌های فیزیکی شانه داشته باشند.

 

ازآنجایی‌که در ورزش­های بالای سر درد شانه مشکلی رایج می‌باشد (Ranson & Gregory, 2008) و مطالعات میزان متفاوتی از صدمات شانه در ورزشکاران رشته‌های مختلف پرتاب از بالای سر گزارش کرده­اند (مطالعه­ای گزارش کرده است که ۶۶ درصد از شناگران در مقایسه با ۵۷ درصد بازیکنان حرفه­ای بیسبال، ۴۴ درصد از بازیکنان والیبال دانشگاهی، ۲۹ درصد از پرتاب‌کنندگان نیزه دانشگاهی و ۷ درصد از گلف بازان حرفه­ای، صدمات شانه‌دارند) (Johnson, 1988) و ازآنجایی‌که نقص ریتم طبیعی اسکاپولوهومرال می‌تواند فرد را به پاتولوژی‌های مفصل گلنوهومرال مستعد کند و به دلیل نقش مهمی که عضلات کمربند شانه در تولید و کنترل حرکات شانه‌دارند و نقص و تخریب این عضلات می‌تواند حرکت کتف، ترقوه یا بازو را تغییر دهد (Lugo et al, 2008) و مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه، بیشتر به بررسی ریتم اسکاپولوهومرال در افراد آسیب‌دیده و غیر ورزشکار پرداخته­اند و مطالعات درزمینه ورزشکاران بالای سر به‌صورت یک گروه صورت گرفته و رشته­های مختلف ورزشی بالای سر با افراد غیر ورزشکار مقایسه نگردیده و همچنین مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مجموعه شانه ورزشکاران رشته‌های مختلف پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار در طی ابداکشن شانه در پارامترهای مختلف الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات بین شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار تاکنون صورت نگرفته، در این تحقیق سعی بر این است تا به بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی (الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی) منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در دست برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی پرداخته شود.

 

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی