نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

عنوان پایان‌نامه:

 

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر ایرج مهدوی

 

دکتر بابک شیرازی

 

استاد مشاور:

 

مهندس رضا حسن‏زاده

 

 

 

پاییز ۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
 
ارائه‏ یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏ نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می‌شود تا زنجیره‏ی تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری فرموله شده است. زنجیره شامل هزینه‏ های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین‌کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏کنندگان در نظر گرفته‌شده است. مدل دوهدفه‏ پیشنهادی توسط راه‌حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل‌شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل‌شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان‏ نامه، شرکت فرآورده‏های لبنی کاله به‌عنوان تولیدکننده‏ی زنجیره‌ی تأمین درنظرگرفته می‌شود.

 

 

 
واژه‏های کلیدی: لجستیک، مکان‏یابی، زنجیره‌ی تأمین، مدیریت، تأمین‌کننده، انتخاب، تصادفی، برنامه‏ ریزی، چندهدفه، بهینه‌سازی، کیفیت، شش سیگما
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش. ۲
۱٫مقدمه. ۲
۱-۱٫تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین ۳
۱-۱-۱٫ انواع شبکه‏های زنجیره تأمین ۴
۱-۱-۲٫ فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین ۴
۱-۱-۳٫ زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا ۶
۱-۱-۴٫طبقه‌بندی هزینه‏ های موجود در زنجیره تأمین ۸
۱-۱-۵٫برنامه‏ ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای ۱۰
۱-۲٫اهداف پژوهش. ۱۱
۱-۳٫ضرورت پژوهش. ۱۲
۱-۴٫جمع‌بندی ۱۳
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش. ۱۴
۲٫مقدمه. ۱۵
۲-۱٫مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین ۱۶
۲-۲٫مرور بر ادبیات هزینه کیفیت. ۱۹
۲-۲-۱٫مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین ۲۵
۲-۲-۲٫مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین ۲۷
۲-۲-۳٫مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین ‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین ۲۸
۲-۲-۴٫مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین ۳۰
۲-۲-۵٫مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین ۳۱
۲-۳٫مرور بر ادبیات برنامه‏ ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین ۳۶
۲-۴٫مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین ۳۷
۲-۴-۱٫مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد. ۳۸
۲-۵٫ادبیات حوزه پژوهش. ۳۹
۲-۵-۱٫تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. ۳۹
۲-۵-۲٫جوایز و مدال‌ها ۳۹
۲-۵-۳٫ استانداردها ۴۰
۲-۵-۴٫ فعالیت اصلی شرکت. ۴۰
۲-۵-۵٫محصولات و برندهای شرکت. ۴۱
۲-۵-۶٫محصول موردمطالعه. ۴۳
۲-۶٫نتیجه‏گیری ۴۳
فصل سوم روش پژوهش. ۴۶
۳٫مقدمه. ۴۷
۳-۱٫هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) ۴۷
۳-۱-۱٫انواع هزینه‏ های کیفیت. ۴۷
۳-۲٫هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان. ۵۰
۳-۳٫تکنیک نیل به مقصد. ۵۲
۳-۴٫روش حل: روش پارامتری ( وزین) ۵۳
۳-۵٫هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان. ۵۶
۳-۶٫پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله. ۵۷
۳-۷٫مینیمم سازی هزینه‏ی کل ۶۱
۳-۷-۱٫هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین ‏کنندگان. ۶۱
۳-۷-۲٫هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات. ۶۱
۳-۷-۳٫هزینه‏ی تولید محصول. ۶۲
۳-۷-۴٫هزینه‏ی نگهداری موجودی ۶۲
۳-۷-۵٫هزینه‏ی کیفیت. ۶۳
۳-۸٫ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین ۶۵
۳-۸-۱٫ کیفیت تأمین ‏کنندگان. ۶۶
۳-۸-۲٫کیفیت مراکز توزیع. ۶۶
۳-۸-۳٫ کیفیت محصولات تولیدی ۶۷
۳-۹٫محدودیت‌ها ۶۸
۳-۱۰٫نتیجه‌گیری ۷۲
فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش. ۷۳
۴٫مقدمه. ۷۴
۴-۱٫روش حل: روش پارامتری ( وزین) ۷۴
۴-۲٫نتایج محاسباتی ۷۶
۴-۲-۱٫اطلاعات تأمین ‏کنندگان. ۷۷
۴-۲-۲٫اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع. ۷۸
۴-۳٫نتــــــایج و تفـــاســـــــیر. ۹۱
۴-۳-۱٫بررسی اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه. ۹۱
۴-۳-۲٫سناریوی صفر. ۹۱
۴-۳-۳٫سناریوی یک. ۹۲
۴-۳-۴٫سناریوی دو. ۹۲
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ۹۴
۵٫مقدمه. ۹۵
۵-۱٫جمع‏بندی و نوآوری ۹۵
۵-۲٫پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی ۹۶
۵-۳٫توصیه‌های راهبردی ۹۷
فهرست مراجع. ۹۹
پیوست‏ها: ۱۰۴
کد GAMS: 105
چکیده انگلیسی: ۱۱۶
 
 
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد. ۱۷
جدول ‏۲‑۲-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین ۳۷
جدول ‏۴‑۱- اطلاعات تأمین ‏کنندگان. ۷۷
جدول ‏۴‑۲- اطلاعات مربوط مراکز توزیع. ۷۸
جدول ‏۴‑۳- اطلاعات مربوط به مشتریان. ۷۹
جدول ‏۴‑۴- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) ۸۳
جدول ‏۴‑۵- نرخ کرایه حمل(  ) (ریال برحسب مسافت  و۱تن) ۸۴
۸۴
۸۵
. ۸۵
. ۸۵
. ۸۵
. ۸۶
۸۶
۸۷
۸۷
۸۸
. ۸۸
. ۸۹
. ۸۹
. ۸۹
. ۸۹
۹۰
. ۹۰
۹۰
. ۹۰
. ۹۳
 
فهرست شکل‏ها
شکل ‏۱‑۱- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [۱]. ۷
شکل ‏۱‑۲- طیف پاسخ‏گویی [۱]. ۷
شکل ‏۲‑۱-مدل PAF برای دسته ‏بندی هزینه‏ ها [۱۱] ۲۲
شکل ‏۲‑۲-مدل جوران برای دسته ‏بندی هزینه‏ ها (جوران و گراینا، ۱۹۹۸) [۸] ۲۴
شکل ‏۲‑۳-شرکت فراورده‏های لبنی کاله. ۳۹
شکل ‏۳‑۱- سطح بهینه‏ای از کیفیت [۸] ۵۰
شکل ‏۳‑۲-  ساختار زنجیره‌ی تأمین پیشنهادی ۵۴
شکل ‏۳‑۳- ساختار زنجیره‌ی تأمین[۱] ۵۴
شکل ‏۳‑۴- مدل زنجیره‏ تأمین ۵۵
 شکل ‏۴‑۱-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. ۷۶
شکل ‏۴‑۲-نقشه دریافت شیر تأمین ‏کنندگان. ۷۸
شکل ‏۴‑۳-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map. 79
شکل ‏۴‑۴- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map. 79
شکل ‏۴‑۵-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map. 80
شکل ‏۴‑۶-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map. 80
شکل ‏۴‑۷-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map. 81
شکل ‏۴‑۸-مکان  فروشنده سوپرمارکتی- نیستان در تهران در Google map. 81
شکل ‏۴‑۹-مکان کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در Google map. 82

 

۱٫              مقدمه

 

در دهه‏ی ۱۹۷۰ شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با بهره گرفتن از آن بتوانند هزینه‏ های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان‌بندی به هنگام[۱]، سیستم کانبان[۲]، تولید ناب[۳]، مدیریت کیفیت جامع[۴] و غیره. شرکت‏ها توانستند با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه‏ های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکت‏های رقیب هم با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه‏ های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده ‏اند. پس برای کاهش هزینه‏ ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راه‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره‌ی تأمین[۵] است [۱].
زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی[۶] (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانه‏ها ارسال می‌شوند و سپس محصولات تولید‏شده در کارخانه‏ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع‏کنندگان ارسال می‏شوند و نیز به سمت خرده‏فروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف‏کننده می‏رسند. پس یک کالا مراحل زنجیره‌ی تأمین را طی می‏کند تا به دست مصرف‏کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت‌اند از: تأمین‌کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشان و مشتری نهایی.

 

 

فعالیت‏های زنجیره‌ی تأمین با سفارش مشتری شروع می‌شود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‏کند، خاتمه می‏یابد. اختلاف بین پولی که مشتری می‏پردازد با کل هزینه‏ های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سود‏دهی زنجیره را نشان می‏دهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سود‏دهی آن تعریف می‌شود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان‌هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه‌سازی کل سود‏دهی آن است [۱].
مدیریت زنجیره‌ی تأمین مجموعه‏ای است از راهکارهایی، جهت یکپارچه‏سازی اعضای زنجیره (تأمین‌کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشی‏ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه‏ های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است.
از تعریف زنجیره‌ی تأمین هزینه‏ های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش می‏دهد. دو نکته روشن می‌شود:
نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه‏ ها می‌شود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا می‌کند- از تأمین‌کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده‌فروشی‌ها و انبارهای محصولات – توجه می کند. درواقع در بعضی از تحلیل‏های زنجیره‌ی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمین‌کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن‌ها در شکل‏گیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی