نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۳۶ ب.ظ

۲-۴ –  یافته های تبیینی ۱۰۱
۱-۲-۴- رابطه  ببن امنیت  شغلی و تعهد سازمانی. ۱۰۱
۲-۲-۴- رابطه  بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری. ۱۰۱
۳-۲-۴- رابطه بین استرس شغلی و تعهد مستمر. ۱۰۲
۴-۲-۴- رابطه  بین درآمد شغل و تعهد هنجاری   ۱۰۲
۵-۲-۴- رابطه  بین پاداش شغل و تعهد عاطفی. ۱۰۳
۶-۲-۴- رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر. ۱۰۳
۷-۲-۴- رابطه  بین سلامت شغل و تعهد مستمر و هنجاری. ۱۰۴
۳-۴- آزمون فرضیات بر اساس رگرسیون چند گانه ۱۰۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۱-۵- نتیجه گیری ۱۰۹
۱-۱-۵-خلاصه و جمع بندی مباحث مطرح شده به تفکیک هر فصل ۱۰۹
۲-۱-۵-توصیف جمعیت شناسی ۱۱۰
۳-۱-۵- نتایج تبیینی ۱۱۱
۲-۵-پیشنهادها ۱۱۶
۱-۲-۵-پیشنهادات کاربردی حاصل از فرضیه های تحقیق ۱۱۶
۲-۲-۵- پیشنهادات  ۱۱۷
۳-۵-  محدودیتهای تحقیق ۱۱۸
پیوست    ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۴
 
فهرست جداول
جدول شماره ۱-۲- مقایسه امنیت شغلی در ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا ۲۲
جدول شماره ۲-۲ – آثار پیامدهای مولد و غیر مولد امنیت شغلی ۲۵
نمودار ۳-۲- پیش شرط های تعهد سازمانی ۳۹
جدول شماره ۱-۳ مقدار آلفای کرونباخ جهت سنجش پایائی متغیرهای تحقیق ۸۱
جدول شماره ۱-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر جنسیت ۸۵
جدول شماره ۲-۴ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۸۶
جدول شماره ۳-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۸۷
جدول شماره ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام ۸۸
جدول شماره ۵-۴ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۸۹
جدول شماره ۶-۴ – توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۰
جدول شماره ۷-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تعهد سازمانی ۹۱
جدول شماره ۸-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد عاطفی ۹۲
جدول شماره ۹-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب  تعهد مستمر ۹۳
جدول شماره ۱۰-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد هنجاری ۹۴
جدول شماره ۱۱-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد شغل ۹۵
جدول شماره ۱۲-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاداش شغل ۹۶
جدول شماره ۱۳-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سلامت شغل ۹۷
جدول شماره ۱۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استرس شغل ۹۸
جدول شماره ۱۵-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب روابط شغلی ۹۹
جدول شماره ۱۶-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلخواه بودن شغل. ۱۰۰
جدول شماره ۱۷-۴- بررسی رابطه بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی ۱۰۱
جدول شماره ۱۸-۴-  بررسی رابطه بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری ۱۰۱
جدول شماره ۱۹-۴- بررسی رابطه بین استرس شغل و تعهد مستمر. ۱۰۲
جدول شماره ۲۰-۴- بررسی رابطه بین درآمد شغل و تعهد هنجاری ۱۰۲
جدول شماره ۲۱-۴- بررسی رابطه میزان پاداش شغل و تعهد عاطفی ۱۰۳
جدول شماره ۲۲-۴- بررسی رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر ۱۰۳
جدول شماره ۲۳ -۴- بررسی رابطه  بین سلامت شغل و تعهد مستمر ۱۰۴
جدول شماره ۲۴-۴- نتایج مربوط به تحلیل واریانس ۱۰۵
جدول شماره ۲۵-۴- خلاصه مدل ۱۰۵
جدول شماره ۲۶-۴- نتایج آزمون رگرسیون چند گانه ۱۰۶
 
 
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در شعب هجده‏گانه اداره کل شرق تهران بزرگ پرداخته است. در تحقیق حاضر امنیت شغلی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته تحقیق است. که در این راستا به منظور سنجش امنیت شغلی شش شاخص درآمد شغل، روابط شغل، پاداش شغل،  سلامت شغل استرس شغل، شغل دلخواه، مورد سنجش قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی پرداخته است. مبنای نظری تحقیق را تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری برابری آدامز، نظریه سیستمی پارسونز، قضایای موفقیت هومنز، مدل سه بخشی آلن و می‏یر تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‏باشد. جامعه آماری را شعب هجده گانه اداره کل شرق تهران بزرگ تشکیل می‏دهند که از میان آنها با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۱۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و فرضیات با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند و نتایج آن به این شرح است:
متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل، شغل دلخواه، سلامت شغل، رابطه معنی‏دار مثبتی با تعهد سازمانی دارند و متغیر استرس شغلی رابطه منفی و غیر معنی داری با تعهد سازمانی دارد. همچنین رگرسیون چند متغیره نشان می‏دهد که علیرغم معنی‏دار بودن بسیاری از عوامل در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل،

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی